La qualitat de l’aire obliga a donar pas al vehicle elèctric

L’AMB promou la campanya “Canviar d’habits és tan necessari com I’aire que respirem” per conscienciar sobre la contaminació atmosférica.

Reportatge publicat a La Vanguardia dissabte 24 de setembre de 2016

L’aire que respirem és de mala qualitat i està contaminat. Moltes de les malalties que afecten la població al llarg de l’any estan estretament relacionades amb els 292 kg de fum que ingerim anualment i el principal causant és el trànsit motoritzat.
Aquesta sermana, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, moltes ciutats europees han tallat els carrers per oferir-les als vianants i han tornat a visibilitzar la problemàtica deis alarmants nivells de contaminació a que la població esta exposada. En aquest context, l’ AMB ha ha posat en marxa la campanya “Canviar d’habits és tan necessari com l’ aire que respirem”, que s’ha promogut als 36 municipis de l’àrea metropolitana per conscienciar el ciutada de la necessitat que s’ impliqui en la lluita contra la contaminació atmosferica.

“Cal un canvi d’habits, prioritzant el transport públic i els desplaçaments a peu o en bicicleta, per aconseguir reduir a la meitat la contaminació”

Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l’ Area Metropolitana de Barcelona (AMB), explica que cada vegada és més necessari “un canvi d’habits, priorítzant el transport públic i els desplaçaments a peu o en bicicleta, per aconseguir reduir a la meitat l’índex de contaminació els propers cinc anys”. Poveda, que aposta per una mobilitat més sostenible, recorda que “fins al 80% de la contaminació esta produlda pel transit motoritzat i que més de 3.500 morts a l’any estan directament vinculades a la contaminació pel transit”.
Antoni Poveda. vicepresident de Mobilitot iTransporl de l’Àrea Metropolitano de Barcelona (AMB): “a Barcelona i s’ha incrementat
l’ús del vehicle privat”. Aquest ús del vehiele privat és, precisament, el que la majoría de ciutats europees està intentant minimitzar. En aguest sentit, el mercat ja disposa d’una oferta de vehicles eléctrics i híbrids, peró la infraestructura de recàrrega encara està en fase de desenvolupament. A la ciutat hi ha una trentena d ‘estacions de recarrega rapida gratuïtes. A més, segons explica Antoni Poveda, les administracions treballen per impulsar la renovació dels vehicles privats, la flota de taxis i la de les empreses de transport.

“A més de 220 ciutats europees ja s’han implantat zones de baixes emissions”, recorda Antoni Poveda, de mercaderies “mitjançant incentius i bonificacions“. Així, els propietaris i usuaris de cotxes no contaminants podran beneficiar-se de reduccions en les tarifes dels peatges, les zones blaves d’estacionament o l’impost
de circulació.

Per sacsejar la consciencia ciutadana i atacar el problema de la mala qualitat de l’aire, l’AMB preveu implantar zones de baixes emissions on es restringira la circulació deis vehicles més contaminants. Per facilitar-ne la implantació, s’utilitzaran les etiquetes que ja ha començat a enviar la Direcció Direcció General de Trànsit als propietaris de vehicles, que els identifica per colors de més a menys contaminants. Es preveu que a mitjans del 2017 tots els vehicles ja estaran etiquetats.

L’ AMB té sobre la taula del Consell de Mobilitat (òrgan de nova creació per desenvolupar el Compromís de la Mobilitat Neta i el Pla metropolitit de mobilitat urbana) la delimitació de tres zones de baixes emissions. Hi hauria una primera zona, que coincideix amb els municipis que componen l’àrea metropolitana, una segona que estara franquejada per la ronda de Dalt i del Litoral, i una tercera dins de les zones urbanes que delimitarà infraestructures com escoles o hospitals i nuclis i zones cèntriques de les ciutats.
“En algunes de les 220 ciutats europees que ja s’ha implantat, el funcionament de les zones de baixes emissions ha estat ben rebut per la ciutadania”, assegura Poveda.