La nova transformació

La ciutat d’avui poc té a veure amb la que teníem només fa unes poques dècades enrere. Hi ha hagut una gran transformació, amb la creació de serveis, equipaments, zones verdes, infraestructures… aspectes del tot necessaris per tenir un municipi vertebrat urbanísticament i cohesionat socialment. Ara, sense deixar de banda aquestes qüestions, tenim nous reptes i noves necessitats que de ben segur faran que la ciutat que tindrem d’aquí uns anys sigui també diferent.

La societat està en plena transformació, amb nous patrons de vida que vénen marcats per la revolució tecnològica, la preservació del medi ambient urbà i, importantíssim, l’adaptació a nous models econòmics i socials que garanteixin el benestar i la igualtat d’oportunitats. Des de l’Ajuntament de Sant Joan Despí treballem per assentar les bases que ens permetin, com a ciutat, seguir el ritme dels temps. Per això, estem ja prenent mesures efectives contra la contaminació, amb nosus models de sostenibilitat i mobilitat que també fan que adaptem el nostre espai urbà; apostant com mai per l’educació i la formació; destinant més recursos dins l’àmbit dels serveis socials i la precarietat laboral; amb una decidida política de promoció de l’habitatge públic; avançant en l’administració electrònica i en la informació digital…

Ara que estem a l’equador de l’actual mandat, ja es comencen a concretar moltes d’aquestes actuacions que ens han de permetre ser una ciutat encara més eficient.