Un estiu ben aprofitat

L’estiu és l’estació vacacional per antonomàsia. Tot i que moltes coses han canviat, aquests dies –i molt especialment el mes d’agost– continuen reflectint una aturada generalitzada de l’activitat i encara són la principal època vacacional. Ben al contrari del que passa a la ciutat, on aprofitem aquest parèntesi per intensificar actuacions de manteniment, millora i realització de projectes.

Així, aquest estiu duem a terme un important paquet d’accions, especialment en l’àmbit esportiu per tal de seguir mantenint l’alt nivell dels nostres equipaments. En aquest sentit estem renovant la gespa del camp de futbol del barri Centre; reformant i ampliant els vestidors dels poliesportius Salvador Gimeno i del Mig; canviant el paviment de la pista del centre Ugalde… a banda d’estrenar noves pistes del pàdel al Francesc Calvet. També aprofitem l’estiu per realitzar obres de millora als centres educatius i a la via pública, on, per exemple, donarem solució a problemes detectats a les reixes interceptores del clavegueram a l’avinguda de Barcelona, a la vegada que continua a bon ritme la reforma de Bon Viatge.

Mantenir en bon estat la ciutat i els seus equipaments és fonamental. Com ho és també seguir invertint en polítiques de serveis a les persones, en l’atenció social (treballem en un nou centre per a la gent gran a les Planes); l’ocupació (tenim una taxa d’atur que continua a la baixa, amb un 9,7%; promovem un salari mínim de 1.075 euros i hem  contractat des de l’Ajuntament 72 persones aturades); l’educació (hem acabat el curs amb unes jornades de treball amb tots els centres educatius per posar en comú experiències que estan donant bons resultats mentre que un 93% dels estudiants han aprovat la selectivitat); l’habitatge (acabem d’adjudicar 84 pisos protegits i a la tardor començarem a construir un edifici públic de lloguer); o la mobilitat (ara farem un sistema de park & ride per als usuaris del tren). Seguim doncs, treballant intensament per la ciutat i pel benestar de la seva gent. Bon estiu.