El tramvia, un transport de primera

Carta oberta dels alcaldes de l’Hospitalet, Esplugues, Cornellà, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, dijous 8 de març de 2018

Els governs municipals de l’Hospitalet, Cornellà, Esplugues, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí sostenim que el tramvia és un mitjà de transport d’èxit, que des de la seva posada en marxa, fa 14 anys, ha demostrat que dona un bon servei a la ciutadania i que connecta les nostres ciutats entre si i amb Barcelona. Les tres línies del Trambaix (T-1, T-2 i T-3) travessen els nostres municipis i els uneixen mitjançant un transport àgil, sostenible i ecològic.

Des del 2004, el Trambaix ha sigut utilitzat per més de 210 milions de viatgers i, en concret, l’any passat el conjunt del Tram va registrar 28 milions d’usuaris, la xifra més alta des de l’entrada en servei d’aquest transport públic. Tot, malgrat tenir encara més línies a desenvolupar. No obstant, l’extrem del Trambaix que hi ha a la plaça de Francesc Macià, a Barcelona, resulta del tot insuficient perquè el tramvia representi una manera de transport més de la xarxa pública. En aquest punt no hi ha cap estació de metro i està lluny del quilòmetre zero de la capital catalana. El tramvia perd així una gran part del seu potencial efecte xarxa.

Les ciutats metropolitanes com les que representen els nostres ajuntaments sovint s’han vist obligades a assumir infraestructures i serveis que no aportaven cap benefici per a la ciutadania. No és el cas del tramvia, que des del seu inici ha suposat una important millora per a la qualitat de vida i per a la renovació dels barris.

Considerem que ha arribat l’hora que Barcelona exerceixi capitalitat i assumeixi la responsabilitat que li correspon com a capital de l’entorn metropolità i de Catalunya impulsant, de forma clara i rotunda, la seva aposta per la unió dels dos tramvies, Trambaix i Trambesòs, recorrent la trama urbana central de Barcelona. Per tot això, demanem a l’Ajuntament de Barcelona que aposti fermament per la connexió dels dos tramvies i porti a terme els projectes executius i constructius perquè el ferrocarril urbà a Barcelona sigui un mitjà de transport de primera, en lloc d’una infraestructura incompleta que solament té presència en dos dels seus extrems. A la Barcelona metropolitana ja tenim altres exemples de mala gestió, com la línia 9, que convindria no repetir.
Els ciutadans i les ciutadanes de l’Hospitalet, Cornellà, Esplugues, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí es mereixen transports públics de primera que els connectin amb el centre de Barcelona i amb el nord de l’àrea metropolitana.

Com va dir Mercè Sala en el llunyà 1990: «Quan observem el nostre mapa de metros detectem diverses zones d’elevada densitat humana que encara queden mancades d’un sistema de comunicacions més eficient. Moltes d’aquestes zones quedarien perfectament unides a la xarxa actual si es realitzés una nova línia que unís la conjunció de Sant Joan Despí i Sant Just amb el mar, al final del Poblenou, a través de tot l’eix de la Diagonal».

Després de 28 anys creiem que ha arribat l’hora, i ens toca a tots nosaltres convertir aquest somni en una realitat.