Escriu-me

    Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud presencialment al Registre General de l’Ajuntament al Camí del Mig, número 9 de Sant Joan Despí, telemàticament a través de la Seu electrònica o per correu electrònic a l’adreça ajuntament@sjdespi.cat