Acord per reduir la contaminació

Un dels problemes de l’àrea metropolitana és l’aire que respirem. Des de Sant Joan Despí i l’AMB (Àrea Metropollitana de Barcelona) compartim el diagnòstic sobre l’estat de la qualitat de l’aire i els seus efectes sobre la salut de la ciutadania i estem treballant per tal d’aconsegir un canvi d’hàbits que facin minvar els nivells de contaminació de les nostres ciutats.
“Acord per reduir la contaminació”

La qualitat de l’aire obliga a donar pas al vehicle elèctric

L’AMB promou la campanya “Canviar d’habits és tan necessari com I’aire que respirem” per conscienciar sobre la contaminació atmosférica.

Reportatge publicat a La Vanguardia dissabte 24 de setembre de 2016

L’aire que respirem és de mala qualitat i està contaminat. Moltes de les malalties que afecten la població al llarg de l’any estan estretament relacionades amb els 292 kg de fum que ingerim anualment i el principal causant és el trànsit motoritzat.
Aquesta sermana, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, moltes ciutats europees han tallat els carrers per oferir-les als vianants i han tornat a visibilitzar la problemàtica deis alarmants nivells de contaminació a que la població esta exposada. En aquest context, l’ AMB ha ha posat en marxa la campanya “Canviar d’habits és tan necessari com l’ aire que respirem”, que s’ha promogut als 36 municipis de l’àrea metropolitana per conscienciar el ciutada de la necessitat que s’ impliqui en la lluita contra la contaminació atmosferica.

“La qualitat de l’aire obliga a donar pas al vehicle elèctric”