Més habitatge protegit a Sant Joan Despí

Aconseguir una oferta d’habitatge per als ciutadans i ciutadanes de Sant Joan Despí que volen quedar-se a viure a la ciutat és un dels objectius de l’Ajuntament. La qualitat d’equipaments i serveis del nostre municipi ha fet que l’escassa oferta immobiliaria existent sigui inaccessible per a moltes economies, especialment la de la gent jove.

Continue reading “Més habitatge protegit a Sant Joan Despí”

Sant Joan Despí, per viure-hi

Sant Joan Despí és avui una ciutat referent en molts àmbits. Les zones verdes, els equipaments socials i esportius, el manteniment de l’espai públic, la neteja…, tot això és fruit de la gestió realitzada des de l’Administració municipal, de les polítiques dutes a terme per l’Ajuntament i de la planificació que fem del territori.

Continue reading “Sant Joan Despí, per viure-hi”