La ciutat, espai cívic

Aquests dies, el carrer és un espai de conscienciació cívica: agents de civisme estan treballant en la campanya Fica-t’ho al cap, que ens recorda que cal promoure bones pràctiques en temes com la neteja i el reciclatge, a la vegada que personal de l’Àrea Metropolitana de Barcelona també s’hi ha sumat amb accions destinades a informar sobre l’ús correcte dels contenidors. “La ciutat, espai cívic”