Pressupost per seguir avançant en 2018

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha aprovat divendres 22 de desembre el Pressupost Municipal per a 2018, que ascendeix a més de 44,5 milions d’euros. El pressupost destinarà 5 milion a un programa d’inversions ambiciós per seguir transformant la ciutat, amb actuacions com la construcció de 48 habitatges de lloguer protegit, la reofrma de diferents carrers i equipaments, la construcció d’un centre polivalent per a la gent gran, més recursos per a la protecció social i els serveis a les persones…. Els comptes municipals són el resultat de parlar al llarg de l’any amb molts col·lectius, entitats i ciutadans, perquè siguin molt consensuats amb la ciutadania. Les nostres prioritats són garantir la qualitat dels serveis i dels equipaments, millorar la qualitat de vida i fer front a les necessitats de les persones més vulnerables.

Aquí podeu consultar les principals línies d’actuació així com el detall dels principals projectes que començarana prendre forma al llarg de l’any que estem a punt d’encentar: PRESENTACIÓ PROJECTES I PRESSUPOST 2018