Pressupost i acord social

Hem començat l’any fent balanç de la feina realitzada en el marc de l’acord social, una eina de consens entre l’Administració municipal, els partits polítics i els agents socials per tirar endavant tot un conjunt de propostes contra l’exclusió i per a la generació d’ocupació. En aquest marc, l’Ajuntament ha desenvolupat tot un paquet d’accions que s’han concretat en un augment de recursos per a fer front a la pobresa energètica, ajudes a la subsistència bàsica de les famílies o per lluitar contra l’atur.

Continue reading “Pressupost i acord social”