Espai públic saludable

Sant Joan Despí és una ciutat que té cura del seu espai públic. Des de fa molts anys, l’Ajuntament ha dedicat grans esforços en millorar l’entramat urbà de la ciutat, eliminant les barreres arquitectòniques, ampliant l’espai verd, eixamplant voreres, millorant la il.luminació… La importància d’aquestes actuacions va més enllà d’una mera qüestió estètica i de comoditat.
En els darrers temps, es multipliquen els estudis científics sobre l’afectació directa de l’entorn urbà en la salut i el benestar de les persones. Els nostres carrers han de respondre també a un model urbanístic que posi fre als riscos que provoquen la contaminació de l’aire, el soroll, la manca d’espais verds i de zones per a la pràctica esportiva. Per això, des de l’Ajuntament ens prenem molt seriosament la planificació urbanística pensada en una idea de ciutat que, a banda de sostenible, ha de ser també saludable. Una ciutat que afavoreixi els desplaçaments sense fums, que ens permeti caminar, anar en bici, fer esport… respirar un aire més net, alliberar-nos de l’estrés del trànsit i, a poc a poc, avançar cap a una nova manera d’interactuar amb el nostre entorn més proper.

Per això insistim en tenir carrers amb menys cotxes i potenciem el transport públic, els desplaçaments en bicicleta i les activitats a l’aire lliure, remodelem carrers amb més espais per a les persones, millorem els nostres equipaments esportius i seguim guanyant espais verds a les nostres places i carrers (només una dada, tenim 5.500 arbres al la trama urbana de la ciutat).

D’aquesta manera, continuem construint una ciutat on, a banda de comptar amb bons serveis i equipaments, poguem viure de forma saludable. Una ciutat, en definitiva, més humana.